Изградени соларни проекти от фирма СС СОЛАР ООД

Тук може да видите част от изградените соларни проекти от Нас.

Соларните системи са проектирани и изградени от нас, както и цялостното оборудване е доставено от нас.


Мрежова фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 30kW, изградена върху покрив.

Мрежова фотоволтаична система край град Пловдив. Соларната система е изградена върху ламаринен покрив.


Автономна соларна система за собствено захранване с мощност 10kW

Изградена автономна соларна система за собствено захранване на място , където няма електричество.


Автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност 10 kWp, изградена от фирма СС СОЛАР ООД.

автономна соларна система за ток

Изграден проект за автономна соларна система за собствени нужди


Автономно соларно захранване за бариера с инсталирана мощност 530Wp.

Автономна соларна система за ток.

Изграден проект: автономно соларно захранване на бариера


Автономна соларна система за собствени нужди.

фотоволтаична система за ток

Автономна соларна система за ток


Автономна фотоволтаична система за ток с инсталирана мощност 200Wp в град Бургас.

фотоволтаични-модули

Фотоволтаични панели.


Автономна соларна система за ток с инсталирана мощност 550Wp в град Бургас.

автономна-фотоволтаична-система

Соларни модули 2 броя по 275Wp.


Автономна соларна система за ток за собствени нуждиизградена на покрив с инсталирана мощност 1,68 kWp

фотоволтаични модули на покрив

соларна система изградена от 6 броя 280Wp соларни панели


Разширяване на съществуваща соларна система

соларни модули върху керемиден покрив

Допълнително монтирани 9 броя соларни панели (3 на изток и 6 на юг) върху керемиден покрив.